“พีระพันธุ์” เชิญ สส.พรรคก้าวไกลมาพบปะเพื่อตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาพลังงาน

169 จำนวนผู้เข้าชม  | 

“พีระพันธุ์” เชิญ สส.พรรคก้าวไกลมาพบปะเพื่อตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาพลังงาน

“พีระพันธุ์” เชิญสส.พรรคก้าวไกลมาพบปะเพื่อตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาพลังงาน ย้ำมีกฎหมายหลายฉบับต้องแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เอื้อต่อการจัดหาพลังงานให้ประเทศ และให้ประชาชนได้ใช้พลังงานในราคาเป็นธรรม “ศุภโชติ” สส.ก้าวไกลพอใจรับฟังปัญหาและข้อเสนอ

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการลดราคาพลังงานของกระทรวงพลังงานมาหารือ ประกอบด้วย นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวงพลังงาน นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน น.ส.นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน และ นางพัทธ์ธีรา สายประทุมทิพย์ รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

ทั้งนี้ นายพีระพันธุ์ได้ทำหนังสือเชิญ นายศุภโชติ ไชยสัจ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เข้าหารือด้วยในฐานะที่ได้ยื่นกระทู้สดถามรมว.พลังงานในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 21 กันยายน เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายด้านพลังงาน แต่นายพีระพันธุ์ติดภารกิจในจ.ชุมพร ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามสดในสภาฯได้ จึงได้นัดผู้ยื่นกระทู้หารือถึงปัญหาด้านพลังงานในครั้งนี้ โดยมี นายวรภพ วิริยะโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และนายเดชรัตน์ สุขกำเนิด ผอ.ศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต พรรคก้าวไกล ร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมนายศุภโชคและคณะ ได้สอบถามถึงความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงพลังงาน ทั้งกรณีที่รัฐบาลลดราคาไฟฟ้าลงเหลือหน่วยละ 3.99 บาท เป็นห่วงเรื่องภาระระยะยาวหลังการยืดหนี้ของ กฟผ.ออกไปจนกลายเป็นภาระของประชาชน รวมถึงประเด็นเรื่องต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย และส่วนหนึ่งที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยขอให้รัฐบาลพิจารณาให้กลุ่มปิโตรเคมีที่ได้ประโยชน์จากราคาก๊าซในอ่าวไทย แต่ประชาชนกลับต้องรับภาระต้นทุนก๊าซจากต่างประเทศในการผลิตไฟฟ้า เปลี่ยนมาเฉลี่ยต้นทุนจากแหล่งก๊าซธรรมชาติทั้ง 2 แห่ง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และประเด็นเรื่องแผนพีดีพี ที่ขอให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้นักวิชาการภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย

นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า หลังตนเข้ารับตำแหน่งรมว.พลังงานได้มอบนโยบายจากมุมมองที่ว่า พลังงานไม่ใช่เรื่องธุรกิจแต่ให้มองเป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชน และเป็นความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ดังนั้นจึงต้องหาความสมดุลและความเหมาะสมของทั้งสองฝ่าย

สำหรับ ประเด็นที่เป็นห่วงเรื่องปัญหาค่าไฟในระยะยาวตนได้ชี้แจงว่ารัฐบาลไม่ได้หยุดแค่การลดราคาไฟฟ้าราคานี้เท่านั้น แต่เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในระยะสั้น จึงต้องรีบทำก่อน โดยส่วนที่สามารถลดราคามาได้เป็นเพราะขอยืดหนี้จากกฟผ.ออกไปและส่วนของต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่ลดลง จึงทำให้สามารถลดราคาค่าไฟให้ประชาชนลงได้อีก

รมว.พลังงาน กล่าวว่า กรณีของราคาก๊าซธรรมชาติที่ประเทศไทยนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า ซึ่งมี 2 ส่วนคือนำเข้าจากต่างประเทศและส่วนได้มาจากอ่าวไทย และเสนอว่าให้นำมาเฉลี่ยต้นทุนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ราคาค่าไฟที่เป็นธรรม แทนที่จะนำไปขายให้กลุ่มปิโตรเคมีในราคาถูก สำหรับแผนพีดีพีที่ทางคณะพรรคก้าวไกลเสนอให้นักวิชาการภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงประเด็นการศึกษากำลังไฟฟ้าสำรองที่จะเกิดในอนาคต ตนจะรับโจทย์ดังกล่าวไปศึกษาจัดทำเป็นนโยบายต่อไป

รมว.พลังงาน ย้ำว่า ยังมีกฎหมายด้านพลังงานอีกหลายเรื่องต้องได้รับการแก้ไข เพราะกฎหมายฉบับดำเนินการมาในอดีต แต่ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป จึงเห็นว่าต้องรื้อตรวจสอบแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่ออำนวยต่อการจัดหาพลังงานให้กับประเทศ และให้ประชาชนได้ใช้พลังงานในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม

นายพีระพันธุ์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมว่า การเชิญสส.พรรคก้าวไกลมาหารือเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ตนมีภารกิจไม่ได้ไปตอบกระทู้สดในสภาฯ และเกรงว่าจะมีภาระกิจต่อไปอาจจะเข้าใจผิดหาว่าหลีกเลี่ยงจึงได้เชิญสส.พรรคก้าวไกลมาร่วมหารือในวันนี้ เพราะเป้าหมายคือประโยชน์ของประชาชนเหมือนกัน

รมว.พลังงาน กล่าวว่า ได้รับการรายงานจากกรมธุรกิจพลังงานว่า โอกาสลดราคาน้ำมันเบนซินมีความเป็นไปได้ แต่มีวิธีการโครงสร้างหลากหลาย ส่วนข้อเสนอให้เปิดโอกาสนำเข้าน้ำมันเสรีก็ยังมีเกณฑ์ที่จะต้องพิจารณาอยู่เดือนตุลาคมนี้คาดว่าจะได้คำตอบ ตอนนี้กำลังจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อกำกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ

ด้าน นายศุภโชติ ไชยสัจ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมว่า ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี นายพีระพันธุ์รับฟังปัญหาของประชาชน ที่ฝากผ่านตนมา ทั้งเรื่องราคาค่าไฟระยะยาว มาตรการรองรับ การปรับโครงสร้างราคาใหม่ การจัดทำแผนพีดีพีที่โปร่งใส ทำให้เห็นว่า อย่างน้อยรมว.พลังงานก็รับที่จะนำข้อเสนอของพรรคก้าวไกล ไปพิจารณา ทั้งเรื่องค่าไฟ ราคาน้ำมัน หรือปัญหาด้านพลังงานอื่นๆ ที่จะต้องตอบคำถามประชาชนให้ได้ และอธิบายให้เข้าใจ ถือว่าเป็นการประชุมที่บรรยากาศเป็นไปด้วยดี

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้