กฎหมายรัฐธรรมนูญไทย

ในมุมมองของ ‘พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค’


กฎหมายรัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ปกครองประเทศ  แต่คนทั่วไปมักมีมุมมองหรือพูดถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญในส่วนที่เป็นเรื่องการเมือง ทั้งๆ ที่ รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับชีวิตของคนไทย  ความสำคัญของรัฐธรรมนูญไทยมีความลึกซึ้งแค่ไหน  ติดตามได้จากบทสัมภาษณ์พิเศษ  นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ผู้เคยมีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องชีวิตของคนไทย

รัฐธรรมนูญปี 2560 ที่ประชาชนร่วมลงประชามติคิดว่าดีที่สุดเท่าที่สามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น แต่ในมุมมองของ “พีระพันธุ์” เห็นว่ารัฐธรรมนูญไทย ควรจะมีบทบัญญัติให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่านี้ เนื่องจากทุกวันนี้ในความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป ไม่ได้มีความรู้สึกว่ารัฐธรรมนูญสำคัญอะไร เพราะว่าทั้งสื่อมวลชน หรือฝ่ายต่างๆ มักจะอ้างถึงรัฐธรรมนูญในเรื่องการเมือง ทั้งๆ ที่ รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของชีวิตคนไทย แต่สังคมและสื่อมวลชนพูดถึงรัฐธรรมนูญแต่ในแง่ของการเมือง ประชาชนจึงไม่สนใจ และรู้สึกว่ารัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องของเขา จนไม่ได้ให้ความสำคัญกับเนื้อหาสาระอื่นๆ ในรัฐธรรมนูญ

“ส่วนตัว ผมคิดว่ารัฐธรรมนูญ ควรจะมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสิทธิประชาชน โดยให้โอกาสให้สิทธิ์ประชาชนในการใช้รัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิต่างๆ มากกว่านี้” นายพีระพันธุ์ กล่าว

นายพีระพันธุ์ กล่าวต่อว่า รัฐธรรมนูญ คือกฎหมาย คนมักจะเบื่อกฎหมาย รู้สึกว่าอ่านแล้วเข้าใจยากเลยยิ่งไม่เข้าใจรัฐธรรมนูญมากขึ้น แม้จะเป็นเรื่องยากหรือง่าย แต่รัฐธรรมนูญ ก็คือส่วนหนึ่งของชีวิต ถ้าหากไม่ทำความเข้าใจ หรือไม่นำมาใช้เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต ก็จะทำให้มีปัญหา และไม่รู้สึกว่ารัฐธรรมนูญมีความสำคัญอย่างไร


ควรเน้นการประชาสัมพันธ์-การสื่อสาร

นายพีระพันธุ์ ย้ำด้วยว่า สิ่งสำคัญที่จะทำให้ประชาชนหันมาสนใจ และเข้าใจรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายต่างๆ มากขึ้น ก็คือ เรื่องของการสื่อสาร โดยเห็นว่าสังคมควรจะสื่อสารกฎเกณฑ์ กติกา ไม่ใช่เฉพาะแต่รัฐธรรมนูญ แต่รวมถึงกฎหมายอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย ไม่สลับซับซ้อน ก็จะทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าได้ประโยชน์มากขึ้น ดังนั้น ถ้าประชาสัมพันธ์ หรือสื่อให้เห็นความสำคัญของรัฐธรรมนูญ ในแง่ของหลักการที่จะใช้คุ้มครองตัวของประชาชนเอง และญาติพี่น้องครอบครัวของเขา หรือแม้แต่การที่เขาจะถูกรังแกโดยภาครัฐ หรือโดยอำนาจอะไรต่างๆ ก็ตาม ตนคิดว่าจะทำให้ประชาชนเข้ามาสนใจรัฐธรรมนูญมากขึ้น เมื่อประชาชนหันมาให้ความสนใจมากขึ้น อ่านกันมากขึ้น ก็จะทำให้เข้าใจกันมากขึ้น และจะทำให้รู้สึกว่ามันง่ายขึ้น

 

ไทยมักสื่อสาร รธน. เฉพาะด้านเชื่อมโยงการเมือง


“ผมยกตัวอย่างในสหรัฐอเมริกา ประชาชนของเขาไม่เคยพูดถึงรัฐธรรมนูญในแง่ของการเมือง แต่ประชาชนของเขาพูดถึงรัฐธรรมนูญในแง่ของกติกาที่คุ้มครองชีวิต เพราะว่าสื่อมวลชนของเขา สื่อสารเรื่องรัฐธรรมนูญในด้านที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชน แตกต่างกับสื่อมวลชนไทย ที่เวลาพูดถึงรัฐธรรมนูญเมื่อไร ก็จะพูดแต่เรื่องที่เกี่ยวกับการเมือง การเลือกตั้ง ทั้งๆ ที่รัฐธรรมนูญมีอีกหลายส่วน ที่เกี่ยวกับชีวิตคน แต่ไม่ได้ถูกสื่อออกมา เมื่อเราไม่ให้ประชาชนเสพสื่อรัฐธรรมนูญด้านอื่น เขาก็จะไม่รู้ว่าความสำคัญมันอยู่ตรงไหน” นายพีระพันธุ์ กล่าว

 

ชี้รัฐธรรมนูญมุ่งเน้นเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์


ส่วนแนวทางที่จะทำให้คนหันมาสนใจรัฐธรรมนูญในมุมของการคุ้มครองสิทธิ์ แทนการมองแต่เรื่องการเมืองควรจะเริ่มอย่างไรนั้น นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า อยู่ที่การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ควรจะต้องสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้คนรู้ ให้คนเข้าใจมากขึ้นว่าเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องการเมือง และให้คนเห็นถึงความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพการคุ้มครองของตัวเองมากกว่าเน้นไปในเรื่องการเมือง

ถ้าประชาชนมีความสนใจเรื่องนี้ ก็ต้องพยายามพิจารณาว่ารัฐธรรมนูญที่ถูกต้องควรจะเรียกร้องในเรื่องอะไรบ้าง เรื่องสิทธิ์ที่มีการคุ้มครองสิทธิของประชาชน เราควรได้รับการปกป้องคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญอย่างไร การปกป้องคุ้มครองเราจากการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องของภาครัฐ การปกป้องคุ้มครองจากการใช้กฎหมายที่เอาเปรียบระหว่างเอกชนด้วยกัน ถ้าใช้กฎหมายในทางที่ไม่ถูกมารังแกเรา เราควรมีสิทธิป้องกันอะไร อย่างไร ควรจะกำหนดการคุ้มครองให้เราหรือไม่ เพราะถ้าไม่กำหนดไว้ ก็จะมีการเอารัดเอาเปรียบกันทางกฎหมายไม่จบสิ้น เช่น คนที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าก็สามารถจ้างทนายดีกว่าได้ ก็จะเอาเปรียบคนที่มีฐานะเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า ซึ่งตนคิดว่าควรพูดเรื่องนี้มากกว่าการไปเรียกร้องเรื่องการเมือง ดีกว่าพูดเรื่องหารร้อย หารห้าร้อย เรื่องนี้ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย

 

ควรใช้รัฐธรรมนูญให้เป็นประโยชน์คุ้มครองสิทธิ์ตัวเอง


“จริงๆ รัฐธรรมนูญมีอะไรมากกว่าในเรื่องของกติกาทางการเมืองอยู่แล้ว แต่ก็ไม่เคยได้รับการสื่อ หรือประชาสัมพันธ์ให้คนได้รับรู้ รับทราบถึงความสำคัญด้านอื่นของรัฐธรรมนูญ ดังนั้นถ้าประชาชนอยากรู้สิทธิ์ของตัวเอง นอกจากต้องศึกษารัฐธรรมนูญแล้ว ก็ต้องพยายามใช้รัฐธรรมนูญให้เป็นประโยชน์ ในแง่ของการคุ้มครองสิทธิ์ของตัวเอง ในส่วนของภาครัฐเองก็ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนอ้างรัฐธรรมนูญในการเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองได้มากขึ้น” นายพีระพันธุ์ กล่าว
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้